Company Profile

บริษัท ชลิต อินดัสเตรียล จำกัด เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์สำหรับงานปั้มโลหะของชิ้นส่วนโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ประวัติเริ่มต้นของการประกอบกิจการ

ปี2531 ....... ชลิตการช่าง

ปี2534........บริษัท ชลิตดายเมคกิ้งแอนเพลสโปรดักส์จำกัด

ปี2540.........บริษัท ชลิต อินดัสเตรียล จำกัด จนถึงปัจจุบันกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

บริษัท ชลิต อินดัสเตรียล จำกัด ตั่งอยู่เลขที่27/11หมู่ที่6 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24150

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

ด้วยการผลิตและพัฒนาแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

คณะผู้บริหาร บริษัท ชลิต อินดัสเตรียล จำกัด

  ประธานกรรมการ : คุณชาญชัย วิสิฐกมลวณิช
  รองประธานกรรมการ : คุณทับทิม วิสิฐกมลวณิช
  กรรมการผู้จัดการ : คุณชลิต วิสิฐกมลวณิช
  ผู้จัดการทั่วไป : คุณชัยศิริ อาจหาญ
  ผู้จัดการสำนักงาน : คุณธรรมรักษ์ วิสิฐกมลวณิช
  ผู้จัดการโรงงาน : คุณประดิษฐิ์ บัวงาม
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล : คุณศุภิสรารัตน์ ธีรทวีสิน
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : คุณธวัชชัย เผือกฉุย
  ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ : คุณประสิทธิ์ นรสิงห์
  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม : คุณเด่น ปลอดเปลื้อง
  ผู้จัดการฝ่ายแมชชีน : คุณนิรันดร์ ภู่พานทอง
  ผู้จัดการฝ่ายสร้างแม่พิมพ์ : คุณสุรชัย ปัญญาสมาพร
  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : คุณบรรยงค์ เจนเขา
     
  ทุนจดทะเบียน : 51 ล้านบาท
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ : 13 สิงหาคม 2540
  ผลิตภัณฑ์ : แม่พิมพ์โลหะ
  พื้นที่โรงงาน : โรงงานที่ 1 มีเนื้อที่ 1350 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 2 มีเนื้อที่ 2100 ตารางเมตร

โครงสร้าง บริษัท ชลิต อินดัสเตรียล จำกัด

expand_less